Hjem

Analyse av produkt eller vare er aldri bedre enn prøven som er tatt!


Følg oss på FaceBook.

 


Amplio As ønsker å forbedre    lønnsomheten og kvaliteten i bransjer som håndterer korn, frø og granulat. Ved å ha full kontroll på produktkvaliteten vil produktet til en hver tid ha den kvaliteten som gir best lønnsomhet for din bedrift.Brosjyre fra Amplio

last ned PDF her.

Have you thought about how much time and money you can save if you investing in a sampler system?

     

     Hvorfor investere i et A-tec system?

- Økt lønnsomhet ved å ha full kontroll på produksjon.


- Sikker prøvetaking som gir et riktig analyseresultat.

 

- Kontroll over kvaliteten ved kjøp og salg av varer.


- Øke kapasiteten på tørkene og spare energikostnader.


- Sparer bemanningsressurser til prøvetaking,

   personalet kan konsentrere seg om produksjon og kunder.


- Designet for at dere skal få sikrere produksjon og trygt

  kan øke produksjonskapasiteten.


Amplio ønsker.

- Amplio ønsker å være ledene i utviklingen av

  prøvetakersystemer for små og store bedrifter.


- Amplio ønsker å være best på tilpassning av

  prøvetakersystemer og analyseutstyr.


- Amplio ønsker å utvikle utstyr som tilfredsstiller

  de behov som kundene til en hver tid har.


- Amplio ønsker å gi sine kunder økt produksjonskontroll

  og øke bedriftens inntektspotensial.

 

Vi gleder oss til å samarbeide med dere!


Klikk på Tovalias logo å se de flotte produktene de leverer.Tovalia i Frankrike kommer opprinnelig fra Intelscan som før var etablert på Island.

Amplio har samarbeidet med Tovalia i mange år og vi har markedsført og solgt deres mikrobølge utstyr i Norge.


Mikrobølger er suverent for måling av masser i bevegelse.

Har dere behov for måling og styring av deres produksjon med stor nøyaktighet?


Tovalia leverer databasesystemer som lagrer måledata opp mot internsystemet.

Og kan i stor grad styre deler av produksjonen som vanntilsetning og tørking mm.


Kontinuerlig måling av fukt i en kornstrøm ved bruk av den nyeste mikrobølge teknologi.


Bilde fra en kunde i Norge, her sitter to stk fuktkontrollsystemer som hele tiden logger de ulike batchene og produktene. Systemet er kalibrert for 4 typer korn og måler så lenge det er korn i rørene, alt er knyttet til fabrikkstyringen og viser de kontinuerlige målingene på skjermen og som lagres i databasen.


Full kontroll gir store innsparinger.


Systemet kan brukes på en lang rekke produkter.


Våren 2015 var Frode og Øivind i vakre milde Italia for å besøke Grain Samplers.

Amplio As og DV Grain Samplers underskrev avtale om Grain Samplers Stork prøvetakere i Norge. Amplio skal også bistå Grain Samplers på det skandinaviske markedet.


Grain Samplers leverer prøvetakerutstyr for lastebil og hengere.


Dette er meget solide og gode prøvetakere til svært gode priser.


Grain Samplers levere 4 hovedutgaver og kan tilby manuelle, halv automatiske og hel atomatiske sytemer som kan levere prøver på over 100 meter.


Presenstasjon av deres systemer kan lastes opp som PDF ( Klikk her)


Klikk på Grain Samplers logo å se de flotte produktene de leverer.

Amplios unike produkterA-tec 100PL


Er til nå den enkelteste og rimeligste prøvetakeren Amplio leverer.

Prøvetakeren er produsert i vanlig stål som er elzinket og pulverlakket hvit RAL 9010.


A-tec 100PL er konstruert for fall og kan ikke direkte brukes i et prøvetakersystem.

Ved bruk av en A-tec 1400 Injektorbeholder og med et sugesystem, kan A-tec 100PL

brukes i Amplio Autolab systeme. Se fanen A-tec PRODUKTER.


Konstruksjonen til A-tec 100 familien er basert på erfaringer helt tilbake fra 1996.

Alle disse årenes erfaring har ført til en rimelig prøvetaker med gode egenskaper

og lang levetid.


Se fanen A-tec PRODUKTER for pris og informasjonsark.

A-tec 100PL is the simple and least expensive sampler Amplio supplies. The sampler is made of ordinary steel elzinket and Powder coated white RAL 9010. A-tec 100PL is designed for fall and cannot be directly used in a sampling system. When using an A-tec 1400 Injector retainer and with vacuum system,  the A-tec 100PL can be used in Amplio Autolab system. See Tab A-TEC PRODUCTS. The construction of the A-tec 100 family is based on experiences dating back to 1996. All these years of experience have led to a reasonable sampler with excellent properties and long life design. See A-TEC 100PL PRODUCTS sheets for pricing and information.


A-tec 1700R


Prøvetakeren er konstruert for vertikale transport systemer.

Solid konstruksjon, lav byggehøyde, hus i rustfritt stål.

Denne prøvetakeren perfekt for små og store granulater.


A-tec 1700R prøvetakeren kan også brukes på presskaker.


T-tec 1700R kan utstyres med skrueutmater til kvern, altså prøver rett til formaling.

dette sparer laben for støy og støv.


Med utløpstrakt på Ø100 går prøvene rett i bøtte eller sekk, eller bruk en

A-tec 900 neddeler alt etter behov.


A-tec 900 med neddelingsgrad 10 til 1. Anbefales på det sterkeste og gir

muligheten til å ta mange prøver og få et meget godt bilde av innholdet i partiet.


A-Tec 1700R this sampler is designed for vertical transport system. A solid construction, low building height, housing in stainless steel. This Sampler is perfect for both small and bigger granulates. A-Tec 1700R is also usable for press cakes. T-tec 1700R can be supplied with a feeding screw for mill, samples straight for regrinding. This saves the laboratory for dust and noise. With an outflow tract Ø100, shall the samples can go straight into a bucket or sachet, or it can be used an A-Tec 900 neddeler, considering the needs.

A-tec 1800


Er en kompakt gjennomsnittsprøvetaker konstruert for fallrør.

Beregnet for korn og små granulater.

Forsterket med rustfrie plater på slitesteder for lengre levetid,

forbedrer prøvesikkerhet og rene prøver.


A-tec 1800 har utskiftbart innløp. Amplio fører innløp fra Ø100 til Ø250 og Q16 til Q24.

Utløp i standard Q24, overganger til alle standarder rørtyper leveres på bestilling.


Prøveutløp Ø100 som passer rett på Amplios prøveneddeler.

A-tec 900 med neddelingsgrad 10 til 1. Anbefales på det sterkeste og gir

muligheten til å ta mange prøver og få et meget godt bilde av innholdet i partiet.


Ingen utvendig bevegelige deler!


A-tec 1800 is a compact average sampler designed for falling grains ore small granulates the sampler are reinforced with stainless plates for extended time of use, and improves the security for testing, and clean samples. A-tec 1800 has a changeable feeder (inlet). Amplio have in stock feeders from Ø100 to Ø250 and Q16 to Q24. Expiration pipes (inlet) I standard Q24, transmissions to all standard pipes is delivered on special order. Test expiration Ø100 fits perfect to Amplios sample splitter A-tec 900 whit a split grade on 10 to 1. Is strongly recommended, because it gives the opportunity to take many samples, and therefore get a more accurate picture of the content of the sample. Non exterior moveable parts!
We also supply vacuum equipment and loading chutes and perform maintenance and service on most of the mill equipment.

Støvsugeranlegg.

Vi leverer også støvsugeranlegg og utlatingsbelger og utfører vedlikehold og service på det meste av mølleutstyr.

Amplio AS also has some proprietary products in various categories.

Produkter.

Amplio AS har også noen egenutviklede produkter i ulike kategorier.

 Amplio Autolab is a system for continuous automatic point sampling, analysis and quality documentation of grains and granules.

Amplio autolab.

Amplio autolab er et system for fortløpende automatisk punktprøvetaking, analyse og kvalitetsdokumentasjon av korn og granulat.

We can also assist customers with product development

Produktutvikling.

Amplio As bistår kunder med produktutvikling