A-tec Produkter


A-tec prøvetakerutstyr.


Spar penger, energi og sikre produktes kvalitet!


A-tec prøvetakerutstyr leveres fra enkeltstående prøvetakere og

til helt komplette systemer.

 

Komplette Amplio Auto Lab System leveres kundetilpasset styring.


Analyse av produkt eller vare er aldri bedre enn prøven som er tatt!


Illustrasjonsbilde kan avvike fra den bestille varen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      -------------------


A-tec 100PL Punktprøvetaker nå også i plast.


Er til nå den enkelteste og rimeligste prøvetakeren Amplio leverer.

Prøvetakeren er produsert i vanlig stål eller plast.


A-tec 100P serien er konstruert for fall og vakum og kan utgavene kan brukes direkte i et prøvetakersystem,

eller stå alene for internkontroll.


Ved bruk av et sentral sugesystem og en A-tec 1400 Injektorbeholder kan A-tec 100PL

brukes i et Amplio Autolab system.


Konstruksjonen til A-tec 100 familien er basert på erfaringer helt fra 1996, alle de disse

årenes erfaring har ført til en rimelig prøvetaker med gode egenskaper og lang levetid.


A-tec 100PL er ikke en gjennomsnittsprøvetaker, men kan brukes til internkontroll hvor

det ikke stilles samme strenge krav til en prøve.


A-tec 100PL er ikke av rustfritt stål som sin storebror A-tec 100P og vil derfor være mer

utsatt for korreksjon og slitasje. Den bør rengjøres med gjeve mellomrom og brukes i

lokaler som ikke har store temperatursvingninger og er beskyttet mot fukt.

Erfaringen tilsier at A-tec 100PL som er i jevnlig drift trenger en rengjøring ca to ganger i året.


Vedlikeholdet er enkelt og gjøres med en 5mm Unbrakonøkkel og børste.


A-tec 100PL er et godt å rimelig alternativ.


Link til pris tilbud og produkt informasjonsark A-tec 100PL i PDF format.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      ----


A-tec 100P Punktprøvetaker


Er en meget solid og driftssikker prøvetaker som kan anvendes i en lang rekke

sammenhenger hvor massen er tilnærmet homogen. A-tec 100P er ikke en

gjennomsnittsprøvetaker, men kan brukes til internkontroll hvor det ikke stilles

samme strenge krav til en prøve.


A-tec 100P er produsert i rustfritt stål eller plast og er nesten uslitelig.

A-tec 100P har et stor og bredt anvendelsesområde som skruer, redler, tørker,

små eller store siloer, eller på inn eller utløpet på en rensemaskin.


A-tec 100P er designet med tanke på at prøvetakeren kan anvendes på et

Autolab system eller bare slippe prøven rett ned i et fallrør til bøtte eller pose.

 

Vi anbefaler alltid å bruke neddeler (A-tec 900) Da kan ta det tas mange prøver igjennom

hele prosessen og en kvalitetssikret prøve er sikret på en trygg og skikkelig måte.


Link til produkt informasjonsark A-tec 100P i PDF format.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      ---


A-tec 220A Prøvetaker for korntørker


Er en unikt prøvetaker som gjør det mulig å ta prøver inne i en korntørke under drift.


Amplio anbefaler tre prøvetakere i hver tørke og et Auto Lab System

sammen med en Perten Instruments AM5200.


Prøver fra tørken kan tas hvert 30 sekund og det gir full kontroll over tørkeprosessen.

På den måten kan det spares mye dyr energi, øker tørkekapasiteten, forbedrer måleresultatet

og gir mulighet til å måle vanninnhold i %, temperatur og hektoliter vekt!


Alt blir logget i database og dere får full kontroll på styreskjermen.


Dette er produktet alle som driver med korntørking trenger, der et perfekt tørkeresultat er viktig.


A-tec 220A er produsert for gjennomsnittsprøvetaking, mens tørka er i drift.

Prøvetakeren kan monteres i tørker, siloer eller mottaksvier.


Prøvetakeren skal monteres horisontalt.

Beregnet på granulater med størrelser fra 1 til 6 mm.

A-tec 220A forstyrrer ikke prosessen og innvirker ikke på produksjonskapasiteten.


Alle Amplio's systemer er designet for lang og sikker drift. Våre underleverandører leverer

det aller beste utstyret som er på markedet.


Link til produkt informasjonsark A-tec 220A i PDF format.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        ------------


A-tec 500W Ventil


Er en ventil produsert i rustfritt stål og designet for lang og sikker drift.

Denne ventilen har ingen utvendige bevegelige deler og er et industri produkt

med svært gode egenskaper og kan ikke sammenlignes i kvalitet med luftventiler

som er vanlig på markedet. Det er ingen deler som blir slitt, samtidig som ventilen

holder seg tett for vakuumlekkasjer selv etter lang tids drift.


A-tec 500W er lagd for sikker og vedlikeholdsfri drift. Kan monteres i alle vinkler.

Beregnet på falskluft i en sugestreng fra 50 til 63mm 


Link til produkt informasjonsark A-tec 500 i PDF format.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        ------------------


A-tec 600 Skifteventil


A-tec 600 skifteventil er produsert i rustfritt stål og er enda et av Amplios unike produkter.


A-tec 600 fungerer som en skifter av rørføringer slik at prøvene som er tatt blir sendt tilbake

til prøvepunktet og det ikke blir nødvendig med mange lange ekstra rørstrekk.

Prøvene blir fraktet tilbake like fort som de blir tatt og innen ting går til spille.


Når dere har investert i et komplett prøvertakersystem og prøver kanskje blir tatt i

deres bedrift hvert 30 sekund eller og til 120 prøver i timen blir dette ny varer

som gjerne er analysert i et Perten Instruments AM5200.

Kapasitet på opp til 120 prøver prøver i timen, kornet blir effektivt sendt tilbake ingen ting skal gå tapt.


A-tec 600 er beregnet på en sugestreng på 50 til 63mm 


Link til produkt informasjonsark A-tec 600 i PDF format.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                      ---------------------------------------------------------------


A-tec 700 Syklon


A-tec 700 syklon er produsert i 2mm stål og designet for lang og sikker drift, syklon

leveres selvsagt i rustfri utgave om det er ønsket. A-tec 700 pulver lakkeres i hvit eller rødt,

eller rustfritt uten overflatebehandling som på illustrasjonen.


A-tec 700 er lagd for sikker og vedlikeholdsfri drift, med svært lav motstand og

riktig utskillesesgrad, når mange tusen prøver blir tatt på kort til er det ønsket av finstøvet blir

fraktet rett til filter og ikke kommer i analyseutstyret eller i referanseprøven.


Skal monteres med vertikalt utløp

Beregnet på en sugestreng fra 50 til 63mm

Innløp 50 eller 63mm, utløp vare Ø100, utløp ren luft Ø 63mm


Link til produkt informasjonsark A-tec 700 i PDF format.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      --------


A-tec 800 Prøvefordeler


A-tec 800 er en fordeler av referanseprøver, ved mange prøver er det viktig å holde prøvene

fra hverandre på en god måte.


Vi anbefaler at alle våre kunder tar hyppige prøver. Kjøre prøvene igjennom en A-tec 900

neddeler og ned i en A-tec 800 prøvefordeler.

En ti liters bøtte vil romme opp til 100 prøver som har vært igjennom en A-tec 900 neddeler,

dette bare fra et prøvepunkt. Noe som gir et veldig god prøveresultat.


Med en fordeler kan det samles mange hundre prøver fra opp til 8 forskjellige prøvepunkter.

Referanseprøver gir mulighet for lagring, videresending og visuell kontroll over partiet på

en fortreffelig måte.


A-tec 800 er designet for fordeling til 8 prøverbokser/ poser.


Link til produkt informasjonsark A-tec 800 i PDF format.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    -                   ----

 A-tec 900 whit a split grade on 10 to 1 is strongly recommended, because it gives the opportunity to take lots of samples, and therefore get a more accurate picture of the content of the batch.


A-tec 900 Prøveneddeler


A-tec 900 prøveneddler er produsert i rustfritt stål. Det er svært viktig med neddeling

av prøven etter at den er tatt. Uansett hvor god prøvetakeren er blir ikke noen få

store prøver representative for hele lasset eller produksjonen.

Amplio anbefaler alltid at det tas mange prøver.


Prøvene skal heller ikke være for små, vi anbefaler fra 600g til 1200g pr. prøve.


Ved å ta prøver hvert 30 sekund med små lass, som en traktorhenger og opp til

5 minutter ved store lass, som for eksempel ved lasting av båt eller rullering av store siloer.


Dette gir svært god kvaliteskontroll som er viktig for økonomien i en bedrift.


A-tec 900 neddelingsgrad 10 til 1.


Link til produkt informasjonsark A-tec 900 i PDF format.


A-tec 1400 Injektorbeholder


Injektorbeholder som brukes i et Amplio Autolab system.


A-tec 1400 injektorbeholder brukes for å systemsette en lang rekke typer prøvetakere.

Dette gjør at selv om din bedrift har et eksisterende system men dere må gå rundt i

bedriften for å hente prøvene kan Amplio automatisere det eksisterende prøvertakersystemet.

Helt fra enkelt system hvor prøvene fraktes inn til et sentralt punkt til vi knytter sammen

hele systemet og lager et Autolabsystem med analyse for Perten og styring fra ABB.


Hva trenger du?


Link til produkt informasjonsark A-tec 1400 i PDF format. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       ---------------------------------


A-tec 1700R Prøvetaker for redler 


Er en prøvetaker som er konstruert for vertikale transport systemer.

Lav byggehøyde, hus i rustfritt stål og solid konstruksjon, denne prøvetakeren er

perfekt for små og store granulater.


Denne prøvetakeren kan også brukes på presskaker.


Kan utstyres med skrueutmater til kvern, altså prøver rett til formaling, noe som sparer

laben for støy og støv.

Eller monter utløpstrakt for prøver rett i bøtter eller sekker, alt etter behov.

Med prøveutløp på Ø100 passer utløpstrakten rett på Amplios prøveneddeler.

A-tec 900 med neddeler grad 10 til 1. Anbefales på det sterkeste og gir muligheten til

å ta mange prøver og få et meget godt bilde av innholdet i partiet.


Link til produkt informasjonsark A-tec 1700 i PDF format.

A-Tec 1700R this sampler is designed for vertical transport system. A solid construction, low building height, housing in stainless steel. This Sampler is perfect for both small and bigger granulates. A-Tec 1700R is also usable for press cakes. T-tec 1700R can be supplied with a feeding screw for mill, samples straight for regrinding. This saves the laboratory for dust and noise.  With an outflow tract Ø100, the samples can go straight into a bucket or sachet, or it can be used an A-Tec 900 neddeler, considering the needs.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      ----------------------


A-tec 1800 Gjennomsnitts prøvetaker for vertikale rørføringer 


Er en kompakt gjennomsnitts prøvetaker, beregnet for korn og små granulater.

Forsterket med utbytbare plater på slitesteder,  for lenger levetid, bedre prøvesikkerhet

og helt rene prøver.


Prøvetakeren er konstruert for fallrør.

Beregnet på granulater med størrelser fra 1 til 10 mm 


A-tec 1800 har utskiftbart innløp. Amplio fører fra Ø-100 til Ø250 og Q16 til Q24 innløp.

Utløp i standard Q24, overganger til alle standarder rørtyper leveres på bestilling.


Prøveutløp Ø100 som passer rett på Amplios A-tec 900 neddler med neddelings grad på 10 til 1.

Amplio anbefaler på det sterkeste neddeler som gir muligheten til å ta mange prøver og

få et meget godt bilde av innholdet i partiet.


Bilde ser du en kundetilpasset innløp Ø250mm


Link til produkt informasjonsark A-tec 1800 i PDF format.

A-tec 1800 is a compact average sampler designed for falling grains or small granulates, the sampler are reinforced  with stainless plates for extended time of use, and improves the security for testing, and clean samples.  A-tec 1800 has a changeable feeder (inlet).  Amplio have in stock feeders from Ø100 to Ø250 and Q16 to Q24. Expiration pipes (inlet) standard Q24, transmissions to all standard pipes is delivered on special order. Test expiration Ø100 fits perfect to Amplios sample splitter A-tec 900, with a split grade on 10 to 1. This is strongly recommended, because it gives the opportunity to take many samples, and therefore get a more accurate picture of the content of the sample. Non exterior moveable parts.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       --------------


A-tec Klemmesystem


Når prøvetakersystemer og støvsugersystemer monteres må det ofte legges rør igjenom vegger eller gulv.

For en god tettning mot vær og vind og en brann er det viktig at det er tett. A-tec Klemmesystem

gjør dette mulig med rør fra 50 til 200mm. Klemmesystemet holder også røret godt og sikkert på plass.


A-tec Klemmesystem er produsert Elzinket stål langlevetid.

Pulverlakket overflate RAL Hvit 9010


Klemmesystem leveres i 50, 63, 76, 102, 108, 127, 152, 202mm


A-tec Klemmesystem er designet for gulv og vegg gjennomganger.

Klammesystemet er produsert i 2 og 3 stål som er elzinket.

System 50, 63, 76, 102, 108, 127 materialtykkelse 2mm.

System 152, 202 materialtykkelse 3mm.


Link til brosjyre.


Copyright 2013 © All Rights Reserved