Om oss
CEO and founder of Amplio AS. Frode has a varied professional background that started in Bergen in the mid 80s. He educated as a machinist in 1984 and worked as a mechanic at Toyota until 1992. From 1992 to 1994, Frode CEO of Skjelfoss grain AS. In the period 1994 to 2002, he ran his one-man company Høyfoss uses where he ran the sales, service and maintenance of machinery for mill industry. In 2002 it was back to school and in 2006 the engineering college done. Amplio was started just before the end of the education in 2006.

Daglig leder og grunder av Amplio AS.

Frode har en allsidig yrkesbakgrunn som startet i Bergen på midten av 80-tallet.

Han utdannet seg til maskinarbeider og maskinist i 1984.

Fra 1987 til 1992 jobbet som bilmekaniker hos Toyota.

Fra 1992 til 1994 var Frode daglig leder på Skjelfoss korn AS.

I perioden 1994 til 2002 drev han enmannsfirmaet Høyfoss bruk hvor han drev salg, service og montering av maskiner til møllebransjen.

I 2000 var det tilbake på skolebenken og i 2006 var Frode

uteksaminert fra Ingeniør Høyskolen i Sarpsborg med en

bachelorgrad ingeniørfag


Amplio ble startet rett før studieslutt i 2006.


Finance Manager and Chairman. Øivind has worked in the mill industry throughout his career. He graduated mill master in 1965 and worked in the public acquisition of Kambo as chairman of the mixing until 1969. In the period 1969-1988 he was on Hegrenes roller mill in Bergen mill master and 1988 to 2010 he worked as general manager and seller in Cimbria Norway

Selger, økonomiansvarlig og styreleder.

 

Øivind har arbeidet i møllebransjen i hele sin

yrkesaktive karriere.

Han ble uteksaminert møllemester i 1965.

Jobbet på Felleskjøpet Kambo som formann i

forblanderiet fram til 1969.

I perioden 1969-88 var han møllemester på Hegrenes

Valsemølle i Bergen , med ansvar for produksjon.

Fra 1988 til 2010 jobbet Øivind som daglig leder

og selger i Cimbria Norge