Produkter

Amplio utvikler nye produker på bestilling fra kunder


Foruten Autolabsystemet har vi også utviklet andre ting her et et lite utvalg i produkter vi har jobbet med.


Justerbar lengde

Bottle cabinet for proper storage of gas cylinders. This cabinet has a great design that will suit both home and at the cottage. The bottle cabinet comes in two different varieties designed for one or two 11 or 17 kilo  bottles.
Proprietary mailboxes intended on the standard packaging for private and small business.
Amplio Tv cassette is designed for flush mounting the TV to the wall or mounted on the wall. TV cassette is splash and shock-resistant (IP52) and is intended for use in such institutions in need of protection of television, shops, tough environments in industries etc. Tv box comes in two main groups from 32 to 42 inches and 42 to 50 inches.
Amplio cork collector is a small machine whose sole task is to remove the caps of bottles with radioactive content.
Amplio trestles are made ​​from ash and is been tested on Wood Technology Institute to support the whole 500 kg.

Flaskeskap for propanflasker utgått vare.


Flaskeskap for forskriftsmessig oppbevaring av gassflasker. Dette skaper har et flott design som passer både hjemme og på hytta. Flaskeskapet kommer i to ulike varianter beregnet for en eller to 11 eller 17 kilos flasker.
Mer info herPostkassesystem Prosjekt utgått vare.

Egenutviklede postkasser tilpasset  standard emballasje for private og småbedrifter. 

Sprut- og slagsikker TV-kassett utgått vare. Kan bestilles ved antall på over 50 stk


Amplio Tv-kasett er designet for innfelling av TV i vegg eller montasje på vegg. TV-kasetten er sprut- og slagsikker (IP52) og er beregnet for bruk i for eksempel institusjoner med behov for beskyttelse av tv, butikker, tøffe miljøer i industrien osv. Tv boksen leveres i to hovedgrupper fra 32 til 42 tommer og 42 til 50 tommer.

Korkavtaker spesialprodukt til laberatorier.


Amplio korkavtaker er en liten maskin som har som eneste oppgave å ta av korker på flasker med radioaktivt innhold.

Arbeidsbukk Utgått vare.


Amplio arbeidsbukker er laget i  ask og  er testet på treteknisk institutt  til å  tåle hele 500 kg.