Støvsugeranlegg

Støvsugeranlegg


Vi bruker Nederman og Lajac på høyvacuumsiden og JKF på lavvacuumsiden.


Vi selger og monterer også frittstående støvsugeranlegg, høy- og lavvacuum.


Nederman is the world leader in industrial air filtration and was founded in Sweden in 1944. In Helsingborg Nederman has its headquarters, research, development and production. The company's products include vacuum devices of varying strength, hose and cable rewind point for supply of air, gas, water and oil, as well as partitions, curtains and welding helmets.
Lajac was founded in Sweden in 2000 and has quickly become one of the leading suppliers of systems and products for managing dust. Lajac is now represented in most of Europe.
JKF Industri A/S was founded in 1957, develops and manufactures components for extraction systems. The range includes pipes and tubes, filters and fans. JKF is present in most of the world.

Nederman

Nederman er verdensledende innenfor industriell luftfiltrering og ble grunnlagt i Sverige i 1944.

I Helsingborg har Nederman både hovedkontor, forskning, utvikling og produksjon. Bedriftens produkter omfatter vakuumutstyr av forskjellig styrke, slange- og kabelvinder for punkttilførsel av luft, gass, væske og olje, samt skillevegger, forheng og sveisehjelmer.Link til produsenten


Lajac

Lajac ble grunnlagt i Sverige i år 2000 og har raskt blitt en av de ledende leverandører av systemer og produkter for håndtering av støv. Lajac er i dag representert i det meste av Europa.Link til produsentenJKF

JKF Industri A / S ble grunnlagt i 1957 og utvikler og produserer komponenter for avsugsanlegg. Sortimentet omfatter rør og rør, filtre og vifter. JKF er i dag representert i det meste av verden.

Link til produsenten