Tilbakeblikk

Tilbakeblikk


Frode trained as a machinist in 1984 and worked as a car mechanic at Toyota until 1992. From 1992 to 1994, Frode CEO of Skjelfoss grain AS. In the period 1994 to 2002, he ran his one-man firm Høyfoss uses where he ran the sales, service and maintenance of machinery for mill industry. It was during this period Frode observed a lot of bad practices, negligence and fraud in connection with sampling and started thinking about what could be done in a better way. He found that a consequence of the large distances and many stairs is that operators often cheated by getting a full bucket of grain at a time. The samples are also taken far too rare when it becomes much stair walking. On this basis, he realized that most mills in Norway had no control over the drying process. In 1996, the first point sampler designed and it was continuously tested and developed until the summer of 2000, where the first sampling point for automatic operation was mounted. At that point he realized that to get ahead, he needed more education and took preparatory courses and engineering college to commercialize After graduating the firm was Amplio AS started and developed and sold various products until the first sampling unit was sold to Lantmännen Moss in 2011.

Frode utdannet seg til maskinist i 1984 og jobbet som bilmekaniker hos Toyota fram til 1992. Fra 1992 til 1994 var Frode daglig leder på Skjelfoss korn AS. I perioden 1994 til 2002 drev han enmannsfirmaet Høyfoss bruk hvor han drev salg, service og vedlikehold av maskiner til møllebransjen.

Det var i denne perioden Frode observerte mye dårlige rutiner, slurv og juks i forbindelse med prøvetaking og begynte å tenke på om det kunne gjøres på en bedre måte. Han observerte at prøvene ble tatt ved at operatøren måtte gå lange avstander og i en usannsynlig mengde trapper for å hente prøver på de ulike prøvepunktene. Han fant ut at en konsekvens av store avstander og mange trapper er at operatørene ofte lurer seg unna ved å hente en hel bøtte korn i slengen. Prøvene blir også tatt altfor sjelden når det blir mye trappegåing. På bakgrunn av dette innså han at de fleste møllene i Norge ikke hadde kontroll over tørkeprosessen.

I 1996 ble den første punktprøvetakeren konstruert og den ble kontinuerlig testet og utviklet fram til sommeren 2000 hvor den første punktprøvetakeren for automatisk drift ble montert.

På dette tidspunktet innså han at for å komme videre trengte han mere utdannelse og tok studiekompetanse, forkurs og ingeniørhøgskolen for å kunne kommersialisere og

Etter endt utdannelse ble firmaet Amplio AS startet og utviklet og solgte diverse produkter inntil det første prøvetakeranlegget ble solgt til Lantmännen i Moss i 2011.